Wednesday, October 27, 2010

I'm a drama queen. Get used to it.

Bryan De Leon (10/27/2010 2:54:01 PM): hon maya maya alis narin ako
Aleigna Tejada (10/27/2010 2:54:07 PM): Okay.
Bryan De Leon (10/27/2010 2:54:10 PM): wala kana kaylangan sakin?
Aleigna Tejada (10/27/2010 2:54:34 PM): Marami pero para sa resume mo wala na.

No comments:

Post a Comment