Monday, December 13, 2010

I shouldn't be pissed by this because it's soooo shallow but...

Hello, SSS, hindi lahat ng tao naiintindihan ang mga terminologies na ginagamit niyo at procedures niyo. Baka gusto niyo maglagay ng box for inquiries sa website niyo. Baka lang. KTNXBYE.

No comments:

Post a Comment