Wednesday, May 1, 2013

Na-Torete na!


This is one of the songs from that unforgettable night. *sigh*

Akala ko nung una, may bukas ang ganito.
Mabuti pang umiwas pero salamat na rin at nagtagpo.

#MayWish: Isa pang pagkakataon, please.

No comments:

Post a Comment