Sunday, December 30, 2012

Heard this while on our way to Tagaytay a few days ago and thought: "Ito yun e."


Sasamahan ka sa tamis. Sasamahan ka sa pait. Sasamahan ka sa dilim. Sasamahan ka hanggang langit.

No comments:

Post a Comment