Wednesday, August 21, 2013

Malas mo, ikaw ang natipuhan ko...


"Di mo lang alam ako'y iyong nasaktan o baka sakali lang maisip mo naman puro siya na lang; sana ako naman..."

I love the fact that there are a lot of OPM songs that are about being friendzoned.

No comments:

Post a Comment