Thursday, July 31, 2014

MARAMING SALAMAT.

Ang buwan ng Hulyo ay naging mahirap. Mabigat.

Maraming masasakit na salita ang nabitawan.
Maraming desisyong hindi napanindigan.
Maraming maling pananaw ang nakapagpaalog ng pundasyong matagal nang nilalatag.
May mga nagbago at may mga hindi nagbago.
Nabawasan ang tiwala, paniniwala, at respeto.
Nadagdagan ang pagdududa, pagaalinlangan, at sakit.
Nananatili ang pagkakaiba sa mga opinyon at mga kuro-kuro at ang paninindigan sa mga ito.

Pero nalampasan namin ang lahat ng ito sa pagkapit sa nasa itaas at sa pagmamahal sa isa't isa.

Sa pagsasara ng buwan ng Hulyo, gusto ko lang magpasalamat sa buwang nakalipas at sa mga bagyong dulot nito. Lalong nadagdagan ang pagpapahalaga ko sa aking sarili at sa aking pinakamamahal.

Nawa'y maging matiwasay ang mga susunod na mag buwan at mga taon para sa aming dalawa. Kung hindi man, sana ay mas mapatatag pa kami ng mga unos na aming pagdadaanan.

No comments:

Post a Comment